KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

BATHONEA KAZI VE ARAŞTIRMALARI

KÜÇÜKÇEKMECE GÖL HAVZASI (BATHONEA) KAZILARI BİLİMSEL YAYINLARI

129- Yaser DELLAL “Avcılar - Firuzköy Yarımadası’ndaki Osmanlı Yapılarının Dökümantasyonu-Documentation of Ottoman Buildings in Avcılar - Firuzköy Peninsula”, Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 15-16 Mart 2018, 21-22 Ekim-October 2022, İstanbul.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

128- Ülkü KARA “Bazilikal Yapı”nın Seramik Buluntularına Bir Bakış-Ceramic Artifacts of the “Basilical Structure”: An Overview, Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 15-16 Mart 2018, 21-22 Ekim-October 2022, İstanbul.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

127- Turan HANÇERLİ “Sempozyum Açılış Konuşması / Symposium Opening Speech “Bathonea, Kadim Kent Istanbulumuzun Geçmişine ve Tarihine Başka Bir Pencere Açıyor...- Bathonea Opens Another Window to the Past and History of Our Historical City, Istanbul...” İstanbul, 15-16 Mart 2018, 21-22 Ekim-October 2022, İstanbul.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

126- Turan HANÇERLİ “Sempozyum Kapanış Konuşması / Symposium Closing Speech “Bathonea, Asırlar Öncesinden Günümüzü Aydınlatan Bir Işıktır...- “Bathonea is a Light Coming From Centuries Ago to Enlighten Today...” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 15-16 Mart 2018, 21-22 Ekim-October 2022, İstanbul.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

125- Şengül G. AYDINGÜN “Avcılar Bathonea Kazılarının Istanbul Tarihine Katkıları-Contributions of Avcılar Bathonea Excavations to the History of Istanbul” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 15-16 Mart 2018, 21-22 Ekim-October 2022, İstanbul.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

124- Şengül AYDINGÜN, Sercan ÖNGEN “MS 5. - 11. Yüzyılları Arasında Istanbul Bathonea, Theodosius ve Izmit Körfezi Antik Limanlarının Rolü-The Role of the Ancient Harbours of Avcılar Bathonea and Theodosius Between the 5th - 11th centuries AD in the Marmara Sea” İstanbul, 15-16 Mart 2018, 21-22 Ekim-October 2022, İstanbul.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

123- Şengül AYDINGÜN, Berrin YILDIZ “Geç Antik Çağ Eczanesi Daphnusion’dan (?) Mortarium ve Mortarium Piliumlar-Mortarium and Mortarium Pilia from the so called Late Antique Pharmacy Daphnusion” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 15-16 Mart 2018, 21-22 Ekim-October 2022, İstanbul.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

122- Serkan KÜKRER, Hakan KAYA “Küçükçekmece Gölü ve Havzasında Çevre Kirliliği-Environmental Pollution in the Lake Küçükçekmece and the Basin” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 15-16 Mart 2018, 21-22 Ekim-October 2022, İstanbul.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

121- Özge ASLANMİRZA “MS 19. Yüzyılda Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Ayamama Çiftliği Üzerine Notlar-Notes on the Ayamama Farmland over the Ottoman Archival Sources of the 19th Century AD” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 15-16 Mart 2018, 21-22 Ekim-October 2022, İstanbul.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

120- Meriç HARMANCI “Batılı Seyyahların Kaleminden Küçükçekmece ve Çevresi-Küçükçekmece and Its Surroundings from the Pens of Western Travelers” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 15-16 Mart 2018, 21-22 Ekim-October 2022, İstanbul.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

119- Kerim ALTUĞ “Bizans Başkentinin Batı Kırsalında Su Temini: Avcılar ve Yakın Çevresinden Yeni Arkeolojik Buluntular-Water Supply in the Western Suburbs of the Byzantine Capital: New Archaeological Evidence from Avcılar and Surroundings” İstanbul, 15-16 Mart 2018, 21-22 Ekim-October 2022, İstanbul.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

118- Hasan DEĞİRMENCİ “Küçükçekmece Göl Çevresi Faunası ve Sosyal Yaşama Etkisi-Küçükçekmece Lake Environment Fauna and Its Impact on Social Life” İstanbul, 15-16 Mart 2018, 21-22 Ekim-October 2022, İstanbul.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

117- Haldun AYDINGÜN “Avcılar’ın Karadeniz ile Ege Arasındaki Tarihi Ticaret Yolu Üzerindeki Konumunun Önemi-The Importance of Avcılar’s Location in the Historic Trade Route Between Black Sea and Aegean” İstanbul, 15-16 Mart 2018, 21-22 Ekim-October 2022, İstanbul.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

116- Hakan ÖNİZ, Şengül AYDINGÜN “Bathonea, Athyra ve Angurina Limanları-The Harbours of Bathonea, Athyra ve Angurina” İstanbul, 15-16 Mart 2018, 21-22 Ekim-October 2022, İstanbul.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

115- Evelina KACHYNSKA, Grzegorz SUS “Bizans Mühürlü Tuğlaları Üzerine Filolojik ve Arkeolojik Araştırma: Küçükçekmece Gölü, Firuzköy Yarımadası’ndaki Yerleşime ait Bizans Yapılarından Seçilmiş Mühürlü Tuğla Örnekleri Üzerine Çalışma-Philological and Archaeological Research on Byzantine Stamped Bricks: Case Study of Selected Examples of Stamped Bricks from Byzantine Architectural Structures from the Site on the Firuzköy Peninsula on Lake Küçükçekmece” İstanbul, 15-16 Mart 2018, 21-22 Ekim-October 2022, İstanbul.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

114- Evelina KACHYNSKA “Firuzköy Yarımadası Bizans Mimari Kompleksi’nde Merkezi Planlı Yapıdaki Opus Sectile Döşeme: Bir Analoji Denemesi-Byzantine Architectural Complex on the Firuzköy Peninsula. An Attempt to Find an Analogy” İstanbul, 15-16 Mart 2018, 21-22 Ekim-October 2022, İstanbul.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

113- Błażej M. STANISŁAWSKI, Şengül AYDINGÜN, Ayberk ENEZ, Konrad K. SZYMAŃSKI “Constantinopolis Yakınlarında Küçükçekmece Göl Havzasında Yer Alan Erken Dönem Hıristiyan Bazilikaları (Istanbul-Avcılar)-Early Christian Basilicas at Lake Küçükçekmece near Constantinople (Istanbul-Avcılar), Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 15-16 Mart 2018, 21-22 Ekim-October 2022, İstanbul.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

112- Batuhan SAZAK, Ahmet BEKTAŞ “Bathonea Kazıları Geç Antik - Orta Çağ Mezarları Late Antique Period - Medieval Tombs of Bathonea Excavations” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 15-16 Mart 2018, 21-22 Ekim-October 2022, İstanbul.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

111- Ayberk ENEZ “Küçükçekmece Göl Havzası Arkeolojik Araştırma Tarihi- History of Archaeological Research at Küçükçekmece Lake Basin” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 15-16 Mart 2018, 21-22 Ekim-October 2022, İstanbul.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

110- Alkiviadis GİNALİS “Firuzköy Yarımadası’ndaki “Küçük Liman”: Küçükçekmece Gölü’nde Yapılan Liman Çalışmaları Hakkında Arkeolojik Ön Rapor-The So-called “Küçük Liman” on the Firuzköy Peninsula: A preliminary Archaeological Report on Harbour Studies Along the Küçükçekmece Lake” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 15-16 Mart 2018, 21-22 Ekim-October 2022, İstanbul.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

109- Ali ŞAHİN “Geç Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemleri’nde Karantina Bölgesi Olarak Küçükçekmece Gölü ve Çevresi-Küçükçekmece Lake and its Surroundings as a Quarantine Zone in the Late Roman, Byzantine and Ottoman Periods” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 15-16 Mart 2018, 21-22 Ekim-October 2022, İstanbul.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

108- A. Tuba ÖKSE “Hititlerin Ticaret Sistemi ve Ticaret Yollarının Avcılar’da Buluşması- The Trade System of the Hittites and the Meeting of Trade Roads in Avcılar” Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu, Bildiri Kitabı – International City and History Symposium on Avcılar, İstanbul, 15-16 Mart 2018, 21-22 Ekim-October 2022, İstanbul.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

107- Ş. Aydıngün “Arkeolojik Verilerle Avcıların Yüz Binlerce yıl Öncesine Uzanan Geçmişi” içinde: Bütün Yollar Avcılardan Geçer, Ed: Ş. Aydıngün, Y. Benli, A. Enez Uluslararası Avcılar Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, 15-16 Mart 2018, s. 263-314.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

106- Ş. Atik “Küçükçekmece Göl Havzası Buluntuları Işığında Sosyal Yaşam Kurguları” içinde: Bütün Yollar Avcılardan Geçer, Ed: Ş. Aydıngün, Y. Benli, A. Enez, Uluslararası Avcılar Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, 15-16 Mart 2018, s. 228-242.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

105- H. Öniz, Ş.Aydıngün, G. Dönmez, “Avcılar Kıyılarında Denizel Arkeoloji Çalışmaları” içinde: Bütün Yollar Avcılardan Geçer, Ed: Ş. Aydıngün, Y. Benli, A. Enez, Uluslararası Avcılar Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, 15-16 Mart 2018, s. 217-227.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

104- T. Pelech, “İstanbul’da Aziz Mamas Kalıntıları” içinde: Bütün Yollar Avcılardan Geçer, Ed: Ş. Aydıngün, Y. Benli, A. Enez, Uluslararası Avcılar Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, 15-16 Mart 2018, s. 211-216.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

103- O. Węglarz, “Bathynias” içinde: Bütün Yollar Avcılardan Geçer, Ed: Ş. Aydıngün, Y. Benli, A. Enez, Uluslararası Avcılar Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, 15-16 Mart 2018, s. 201-210.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

102- K. Szymański, “Cult Centers of St Mamas in Constantine Porphyrogenitus’ Works Side Remarks from the Project: İstanbul/Constantinople” içinde: Bütün Yollar Avcılardan Geçer, Ed: Ş. Aydıngün, Y. Benli, A. Enez, Uluslararası Avcılar Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, 15-16 Mart 2018, s. 189-200.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

101- B. Stanisławski, “Vikingler Avcılar’da “ Varagianların Yolu Projesi” içinde: Bütün Yollar Avcılardan Geçer, Ed: Ş. Aydıngün, Y. Benli, A. Enez, Uluslararası Avcılar Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, 15-16 Mart 2018, s. 175-188.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

100- R. H. Aydıngün, “Avcılar’da Çağlar Boyunca Bir Aktarma Limanı (Bathonea)” içinde: Bütün Yollar Avcılardan Geçer, Ed: Ş. Aydıngün, Y. Benli, A. Enez, Uluslararası Avcılar Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, 15-16 Mart 2018, s. 105-114.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

99- A. Yarkın, “İstanbul’un İlk “Örenyeri-Kent Parkı”; (Bathonea?) Projesi” içinde: Bütün Yollar Avcılardan Geçer, Ed: Ş. Aydıngün, Y. Benli, A. Enez, Uluslararası Avcılar Sempozyumu Bildiri Kitabı, İstanbul, 15-16 Mart 2018, s. 81-94.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

98- O. Cebeci, “Harita ve Arşivlere Göre Küçükçekmece Gölü’nün Jeostratejik Konumu ve Tari̇h Boyunca Kent Planlamasındaki Önemi (Regio – XIV?)”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 506-542.
( (Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

97- B. Stanisławski, “Project: “Constantinople/Istanbul- Küçükçekmece The Destination Port of the Way from the Varangians to the Greeks, a Centre of ‘Byzantinization’ of the Rus’ Community” - Aims, Sources and Objectives Constantinople / İstanbul-Küçükçekmece Varangianlar’ın Yolu Türkiye- Polonya Ortak Projesi (Hedefler, Kaynaklar ve Amaçlar)”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 485-505.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

96- K. Szymański, “Cult Centers of St Mamas in Constantine Porphyrogenitus’ Works Side Remarks from the Project: İstanbul/Constantinople - Küçükçekmece - The Destination Port of the Way from the Varangians to the Greeks, a Centre of “Byzantinization” of the Rus’ Communıty”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 468-484.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

95- T. Pełech, “Relics of St. Mammes in Langres and the Byzantine Empire. Side Remarks from the Project Stambul/Constantinople Kucukcekmece-The Destination Port of the Way from the Varangians to the Greeks, A Centre of “Byzantinization” of the Rus’ Community”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 463-468.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

94- O. Węglarz, “Concerning the Identifcation of the Site Excavated on the Küçükçekmece Lake (Turkey) - A Study of Greek and Latin Written Sources about the Ancient Settlement of Melantias”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 455-462.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

93- O. Węglarz, “Bathynias - About Identifcation and Localisation of the Ancient River” (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 443-454.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

92- A. Y. Yeşilırmak, “İstanbul’un İlk “Örenyeri-Kent Parkı”; (Bathonea?) Projesi” (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 431-442.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

91- V. Onar, Ö. Sarıtaş, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları Arkeozoolojik Analizleri” (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 423-430.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

90- B. Şeker, “Küçükçekmece Göl Havzasında Tespit Edilen Kelebek Türleri”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 417-422.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

89- T. Özcan, “Küçükçekmece Gölü’nün Kuzeyinde Yer Alan Arkeolojik Sit Alanına İlişkin Floristik Gözlemler”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 403-416.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

88- O. Tekin, “Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları’nda Bulunan Sikkeler ve Yerleşim Tarihine Katkıları”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 395-402
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

87- 7D. Kaya, A. Enez, B. Özmen, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları Osmanlı Lüleleri”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 379-394.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

86- Ş. Atik, M. Özkılıç, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları Geç Antik Dönem Cam Buluntuları”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 353-378.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

85- Ş. G. Aydıngün, G. Türkmen, “Orta Çağ’dan Bir Kurban Sahnesi”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 349-352.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

84- G. Türkmen, “Bizans Dönemi Sırlı Seramikleri Hakkında Kısa Bir Değerlendirme”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 333-348.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

83- D. Kaya, A. Aslan, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları’nda Bulunan Amphora Tıpaları”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 323-332.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

82- A. Aslan, Ş.Aydıngün, A. Enez, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları Geç Roma-Erken Bizans Dönemi Kandil Buluntuları”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 295-312.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

81- D. Kaya, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları Geç Antik Çağ Unguentariumları - 2013”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 275-294.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

80- A. Enez, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları’nda Bulunan Ahşap Bir Kapının Metal Aksamı ve Modellemesi”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 253-274.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

79- A. H., Eğilmez, E. Kuruçayırlı, Ş. Aydıngün, M. Albukrek – G. Küçükali, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları Antik Çağ Su Temin Tünelleri”, (Editör: Şengül G. AYDINGÜN), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 229-252.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

78- K. Altuğ, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları Büyük Sarnıç”, (Editör: Şengül G. AYDINGÜN), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 217-228.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

77- H, Öniz, “Küçükçekmece Gölü Sonar Tarama Çalışmaları”, (Editör: Şengül G. AYDINGÜN), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 203-216.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

76- A. Y. Yeşilırmak, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları 2012-2015 Mimari Belgeleme/ Rölöve Çalışmaları”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 175-202.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

75- E. Erkul, H. Stumpel, E. Pekşen, T. Yas, İ. Kapanvural, Ş. Barış, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları’nda Yapılan Jeofzik Araştırmalar”, (Editör: Şengül G. AYDINGÜN), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 165-174.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

74- R. H. Aydıngün, “Tunç Çağlarında Karadeniz-Marmara-Akdeniz Arasında Bir Aktarma Limanı: Küçükçekmece”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 153-164.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

73- E. Pekşen, İ. Kapanvural, Ş. Barış, T. Yas, H. Livaoğlu, “Avcılar-Firuzköy Yarımadası 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında Yapılan Jeofzik Araştırmalar” (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 143-152.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

72- M. H. Sayar, “Geç Antik Çağ’da İstanbul’un Batısındaki Arazinin Tarihi Coğrafyası” (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 135-142.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

71- Ö. Makaroğlu, “Küçükçekmece Lagünü’nün Çevre Manyetizması ve Paleoiklimsel Yorumu” (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 125-134.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

70- A. Ertek – H. Kaya, “Küçükçekmece Gölü Havzasının Jeomorfolojik Özellikleri” (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 117-124.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication))

69- Ş. Aydıngün, “Bathonea İsmi Üzerine Veriler ve Yorumlar”,(Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 85-116.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

68- Ş. Aydıngün, “Nehir – Göl- Deniz Birleşiminde Bir Kazı Yeri(İlk Beş Yıllık Çalışma)”, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 1-84.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

67- H. Aydıngün, “Kazıya Başlarken” (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, XIX-XXVIII.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

66- Ü. Kara, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları’nda Ele Geçen Dipnotlu LR2 ve Damgalı LR13 Amphoraları“, (Editör: Şengül G. Aydıngün), İstanbul Küçükçekmece Göl Havzası Kazıları (Excavation of Küçükçekmece Lake Basin), Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2017, 313-322.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

65- Ülkü KARA, Zeest 80 Amphorae from Küçükçekmece Excavation (Bathonea) and a Comparison with the other Constantinopolis Examples, 19-21 Mayıs 2017.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

64- Şengül AYDINGÜN, Bathonea, Tüyap Dergisi, Sayı: 14 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014, 34-39.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

63- Ayberk ENEZ, Küçükçekmce Göl Havzası(Bathonea?) Kazılarında Bulunan Ahşap Bir Kapının Metal Aksamı ve Modellemesi, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2017, 217-238.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

62- Ülkü KARA, Late Roman Amphora fragments with inscriptions and stamps from Bathonea (LRA2), 17-18 Mart 2016.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

61- Dürdane KAYA, Barış Ozan ÖZMEN, Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları Osmanlı Lüleleri, 2017, 343-358.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

60- Kerim ALTUĞ, Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları Büyük Sarnıç/The Large Cistern of the Küçükçekmece Lake Basin (Bathonea?) Excavations, 2017, 181-192.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

59- Dürdane KAYA, Ahmet ASLAN, Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları'nda Bulunan Amphora Tıpaları, 2017, 287-296.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

58- Dürdane KAYA, Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazıları Geç Antik Çağ Ungeuntariumları, 2013, 239-258.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

57- Şengül AYDINGÜN, Bathonea İsmi Üzerine Veriler ve Yorumlar / Scientific Data and Comments About the Name of Bathonea, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2017, 69-94.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

56- Şengül AYDINGÜN, Şeniz ATİK, Haldun AYDINGÜN, Ülkü KARA, Ayberk ENEZ, Dürdane KAYA, Küçükçekmece Göl Havzası Bathonea Kazıları 2018 Çalışmaları, 41. Kazı Sonuçları Toplantısı 4. Cilt 17-21 Haziran 2019, 243-255.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

55- Hakan Öniz, Şengül G. Aydıngün, Hakan Kaya, İstanbul Beylikdüzü Kıyılarında Arkeolojik Kalıntılar (Angurina ?), Arkeoloji ve Sanat Dergisi, Sayı :155: MAYIS-AĞUSTOS 2017, 175-186.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

54- Ömer Turan, Hasan Demirel, Aksel Özdemir, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE GÖL HAVZASI (BATHONEA) II.ALAN İSKELETLERININ ADLI ANTROPOLOJIK DEĞERLENDIRILMESI, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 2017; Sayı 57, 16-21.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

53- Şengül G. Aydıngün, İstanbul Tarih Öncesi Araştırmalarının 2007-2015 Yılları Arası Sonuçları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 34. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2017 Yayın:3491-1, 369-390.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

52- Şengül Aydıngün, Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazıları İlk Beş Yıllık Değerlendirme 2010-2015, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 38. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2017 Yayın:3490-1, 371-388.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

51- Şengül G. Aydıngün, Yarımburgaz Mağarasında Son Durum, Arkeoloji ve Sanat Dergisi, Mayıs-Ağustos 2016 Sayı 152, 217-230.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

50- Ülkü Kara, Küçükçekmece Göl Havzası Arkeolojik Kazılarında Yürütülen Amfora Çalışmaları, TINA Denizcilik Arkeolojisi Dergisi, 2016 Sayı:6, 48-63.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

49- Şengül Aydıngün; Metin Albukrek,Turgay Gönülalan, İlker Gürbüz, Gülhun Gürbüz, Gülşen Küçükali Üstün, Berk Üstün, Soner Yarkın, Bülent Erdem, YARIMBURGAZ MAĞARASI HASAR RAPORU 2015
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

48- Şengül Aydıngün, Yeni Şehirin Eski Geçmişi: Başakşehir'in Arkeolojisi, Başakşehir Belediyesi, Aralık 2015, 162-193.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

47- Şengül Aydıngün, BATHONEA, a Long-lost City at the Crossroads of Europe and Asia, World Archaeology Magazine Issue 73, October 2015, 26-31.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

46- Volker Heyd, Şengül Aydıngün and Emre Güldoğan, Kanlıgeçit – Selimpaşa – Mikhalich and the Question of Anatolian Colonies in Early Bronze Age Southeast Europe, Of Odysseys and Oddities, Oxford& Philedelphia, 169-202.
45- Şengül G. Aydıngün, Ahmet E. Bilgili, İstanbul Tarih Öncesi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları ve Büyükçekmece Göl Havzası (Bathonea) Kazılarının İstanbul'a Katkıları Antik Çağ'dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, Sayı :150 s. 374-389.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

44- Şengül G. Aydıngün – Haldun Aydıngün Oktay Özdemir, Athyra’ya Dair Arkeolojik Bulgular Büyükçekmece Araştırmaları, Arkeoloji ve Sanat Dergisi, Sayı :150 s. 1-12.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

43- Şengül Aydıngün, Ali Hakan Eğilmez, Haldun Aydıngün, İlker Gürbüz, Gülhun Gürbüz, Metin Albukrek, Gülşen Küçükali, Emre Kuruçayırlı, Bülent Erdem, İstanbul Çatalca/İnceğiz- Maltepe’deki Yer Altı Yapıları, Arkeoloji ve Sanat Dergisi, Sayı :149 s. 115-126.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

42- Błażej M. Stanisławski, Sengül Aydingün, Hakan Öniz, Stambul/Constantinople-Kucukcekmece – the Destination Port of the Way from the Varangians to the Greeks, a Centre of “Byzantinization” of the Rus’ Community, Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki – program SONATA BIS 4 – HS WROCŁAW – KOCAELI - KONYA 2015, s. 2-42.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

41- M.H. Sayar, ZIEGELSTEMPEN VON DEN AUSGRABUNGEN AM NORDWESTUFER DES LAGUNENSEES KUCUKCEKMECE, Inscriptions Byzantium and Beyond, Methods - Projects - Case Studies, s. 187-194.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

40- Ş. Aydıngün ,H. Eğilmez, H. Aydıngün, İ. Gürbüz , G. Gürbüz, M. Albukrek, G. Küçükali, E. Kuruçayırlı, B. Erdem UNDERGROUND STRUCTURES FROM ISTANBUL ÇATALCA/MALTEPE, Hypogea 2015 - Proceedings of International Congress of Speleology in Artificial Cavities - Rome, March 11-17 2015, s. 419-428
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

39- E. Kuruçayırlı,H. Eğilmez, G. Küçükali, M. Albukrek, E. Uzel, Ş. Aydıngün WATER SUPPLY TUNNELS OF ISTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE LAKE BASIN (BATHONEA), Hypogea 2015 - Proceedings of International Congress of Speleology in Artificial Cavities - Rome, March 11-17 2015, s. 214 -220
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

38- Ş. Aydıngün, V. Heyd, H. Öniz, E. Güldoğan, İstanbul Tarih Öncesi Araştırmalarından Tunç Çağı Verileri, ARKEOLOJİ VE SANAT - 145: OCAK-NİSAN 2014, s. 21-34
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

37- Hakan Alp, Evidence for Active Faults in Küçükçekmece Lagoon (Marmara Sea, Turkey), inferred from high-resolution seismic data, # Springer-Verlag Berlin Heidelberg 25.06.2014, Published online
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

36- Ş. Aydıngün, V. Heyd, E. Güldoğan, H. Öniz, İstanbul'un Batısında Kalan Son Höyük: Selimpaşa- The Last Mound in the West of İstanbul:Selimpaşa, ARMİZZİ ENGİN ÖZGEN'E ARMAĞAN- STUDIES IN HONOR OF ENGİN ÖZGEN, 2014, s. 47-54
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

35- H. Öniz, H. Kaya, Ş.Aydıngün, A Harbour Structure at Beylikdüzü, Istanbul, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF NAUTICAL ARCHAEOLGY, 2014,43-1, s. 179-184
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)
-->
34- Ş. Aydıngün, İstanbul-Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea)Kazılarından M.Ö. 2.Bine Ait Eserler, ARKEOLOJİ VE SANAT - 144: EYLÜL-ARALIK 2013, s. 1-14
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

33- M. H. SAYAR, Küçükçekmece Gölü Kuzeybatı Kıyısında Ortaya Çıkarılan Yapılarda Bulunan Tuğlalar Üzerindeki Damgalar Hakkında Ön Rapor, İSTANBUL ARAŞTIRMALARI YILLIĞI, 2 2013, s. 1-3
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

32- O. TEKİN, Excavation Coins and a Byzantine Weight From Küçükçekmece Lake Basin, İSTANBUL ARAŞTIRMALARI YILLIĞI, 2 2013, s. 1-11
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

31- O. TEKİN, The Solidi of Foundation Deposit From the Excavation at Küçükçekmece Lake Basin, İSTANBUL ARAŞTIRMALARI YILLIĞI, 2 2013, s. 69-71
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

30- Şengül AYDINGÜN - Ahmet ASLAN - Dürdane KAYA, “Küçükçekmece Göl Havzası (Bathonea?) Kazılarında Ele Geçen Unguentariumlar”, İstanbul Araştırmaları Yıllığı – Annual Of Istanbul Studies, S. 2, İstanbul, Ekim 2013, s. 39-52
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

29- Ahmet ASLAN - Dürdane KAYA, “İstanbul Tarih Öncesi Araştırmaları Sırasında Ele Geçen Bir Grup Unguentariumun Değerlendirilmesi”, 7. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu (9-22 Eylül 2013) Bildiriler Kitabı – 7th International Eskişehir Terra Cotta Symposium (9-22 September 2013), Eskişehir, 2013, s. 51-72
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

28- Ş. Aydıngün, İstanbul'un Avrupa Yakasından Paleolitik Çağ'a Ait "İki Yüzeyli Alet" İSTANBUL ARAŞTIRMALARI YILLIĞI, 2 2013, s. 55-56
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

27- Ş. Aydıngün, Küçükçekmece Gölü Havzası (Bathonea?) Kazıları (2009‒2012), İSTANBUL ARAŞTIRMALARI YILLIĞI, 2 2013, s. 41-53
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

26- H. Aydıngün, Archaeological Findings of Thracian/Phrygian Tribes' Crossing of Bosphorus (ITA) Istanbul Prehistoric Research Project SOMA 2013| 25-27 April 2013, s. 24-33.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

25- Ş. Aydıngün, H. Aydıngün, Erken Demirçağ’da “Istanbul Boğazı” Üzerinden Trak/Frig Kavimlerinin Anadolu’ya Geçişine Ait İlk Bulgular, ARKEOLOJİ VE SANAT | 142: OCAK-NİSAN 2013, s. 65-78.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

24- Ş. Aydıngün, H. Aydıngün, H. Öniz, Küçükçekmece Lake's Basin Antique Harbors, HARBORS AND HARBOR CITIES IN EASTERN MEDITERRANEAN, BYZAS 19, 30.05-1.06 2011 , s. 437-443.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

23- Ş. Aydıngün, V. Heyd, H. Öniz, E. Güldoğan, Archaeological Excavations at Iatanbul's Lake Kucukcekmece-2010, SOMA 2011 V1 , s. 407-410.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

22- Ş. Aydıngün, E. Güldoğan,V. Heyd, H. Öniz, U. Yüğrük Planken, Küçükçekmece Göl Havzası İlk Dönem Kazı Çalışmaları (2009 yılı), 32 Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt 3 , 24- 28 Mayıs 2010, KTB yayınları, s. 46-57.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

21- O. Tekin, Byzantion'un Etnik Yapılanması ve Bir Örnek: Bathonea; Bir Lokalizasyon Önerisi Üzerine Düşünceler, Arkeoloji ve Sanat Dergisi, Sayı: 132 s.139-141
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

20- O. Tekin, Küçükçekmece'deki Bathonea Üzerine, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, 29: Ocak 2010 s. 8-11.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

19- O. Tekin, Küçükçekmece Gölü Kıyısında(Rhegion) Bizantionlular ve bir Hekatostys, Toplumsal Tarih Dergisi, 192: Aralık 2009
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

18- A. Koçak, "Efsaneden Gerçeğe: Küçükçekmece Gölü ve Garip Dede" Etnoarkeolojik Araştırma, Çekme-i Sağır, Küçükçekmece Belediyesi Yayını, 2009
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

17- Ş. Aydıngün, E. Güldoğan, "ITA (İstanbul Prehistoric Survey) Researches at 2008", Symposium on Mediterranean Archaeology ( SOMA 2009), Konya
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

16- Şengül Aydıngün, Emre Güldoğan, Volker Heyd, Hakan Öniz, "2008 yılı İstanbul Tarihöncesi Yüzey Araştırması", Araştırma Sonuçları Toplantısı, 27-3: 273-288.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

15- Ş. Aydıngün, H.Öniz, "Archaeological Ruins at İstanbul Küçükçekmece Lake and River Basin" XIII Symposium on Mediterranean Archaeology (SOMA 2009), Şelçuk University 22-23 April 2009, British Archaeological Research International (BAR) Series, (Baskıda)

14- Ş. Aydıngün, "Küçükçekmece Gölü Antik Feneri ve Limanları", Uluslar arası Deniz Fenerleri Sempozyumu, Şile Fenerinin 150. Yılı Kutlamaları 12-13 Haziran 2010, 171-176.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

13- E. Güldoğan, İstanbul'un Batısında Gerçekleştirilen Araştırmalar İTA Projesi, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, Ocak 2010, sayı:29, 6-7.

12- Ş. Aydıngün, A Group Stone Tool of the Küçükçekmece Lake, 4th International Symposium on Underwater Research, Eastern Mediterranaen University, 2010,18-20 March TRN Cyprus, 2010, 59-68.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

11- Ş. Aydıngün, Küçükçekmece Gölünde Arkeolojik Araştırmalar, Dünden Bugüne Küçükçekmece, Küçükçekmece Belediyesi 2009, 251-263.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

10- Ş. Aydıngün, "Istanbul Prehistoric Survey in 2007 Season","Proceedings of the 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, May, 5th-10th 2008, "Sapienza" - Università di Roma, Italy, 2010, 76-84.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

9- Ş. Aydıngün "Early Neolithic Discoveries at İstanbul", Antiquity, Vol 83- ıssue 320, http://ac.uk/projgall/aydingun/, (2009)

8- Ş. Aydıngün, "İstanbul ili 2007 yılı Tarih Öncesi Çağlar Yüzey Araştırması Sonuçları", 30. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Ankara, 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı I. 2009, 411-426.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

7- Ş. Aydıngün, H. Öniz, "Istanbul-Kucukcekmece Lake and River Basin Archaeological Ruins", 3rd International Symposium on Underwater Research, 2009,8-21.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

6- Ş. Aydıngün, "Some Remarkable Prehistoric Finds at Istanbul Küçükçekmece" XII Symposium on Mediterranean Archaeology (SOMA 2008), Eastern Mediterranaen University/Famagusta,TRN Cyprus, SOMA 2008 British Archaeological Research International (BAR) Series, London, 2009, 154-157.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

5-V.Heyd, Ş. Aydıngün, E.Güldoğan, "Geophysical Applications for ITA 2008: The Example of the Selimpaşa Höyük" 25. Arkeometri Sonuçları Toplantısı, Ankara, 553-570.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

4- Ş. Aydıngün, "İstanbul'da Neolitik Bir Yerleşme Avcılar-Firuzköy", KOU Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 1,2008, 93-100.

3- E. Güldoğan, "İstanbul Tarih Öncesi Araştırmaları, Bölge Kültür Tarihine Yeni Katkılar", Aktüel Arkeoloji, sayı 9, 2008, 66-71

2- Ş. Aydıngün, H. Öniz, "İstanbul Küçükçekmece Gölü Arkeolojik Tespit Çalışmaları",12. Sualtı Bilim ve Teknolojileri Toplantısı, SBT'o8 Bildiriler Kitabı, 2008, 38-47.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)

1- Ş. Aydıngün, "A New Prehistoric Settlement near Küçükçekmece Lake in Istanbul; Avcılar-Firuzkoy", Boletín de la Asociacion Espanola de Orientalistas (BAEO), XLIII, 2007, 11-23.
(Bu yayını okuyabilirsiniz / Link to the publication)